'O' Levels Examination Results 2016

Congratulations to the class of 2016 who have done very well for their “O” level.

IMG_0719 (1024x683)
We celebrate with those who have done exceptionally well.

 

IMG_0732 (1024x683)
Students who have scored 5 distinctions and above.

74.7% of Sec 4 Express and 17.1% of Sec 5 Normal (Academic) qualified for the JC course.

 

96.9% of Sec 4 Express and 80% of Sec 5 Normal (Academic) qualified for the polytechnic course.

 

Sec 4 Express Students with 5 distinctions or more.

SN Name Class
1 Alicia Choa Pei Rong 4E3
2 Chan Jing Xuan, Myran 4E4
3 Chen Hui Ru 4E3
4 Chow Jing Yang Eurwyn 4E4
5 Chua Xin Hui Angel 4E3
6 Hazel Bay Shi Min 4E3
7 James Teo Jun Hao 4E4
8 Lee Hong Xuan 4E4
9 Lee Hong Xuan 4E4
10 Lim Heng Wee Ivan 4E3
11 Lim Zi Yang, John 4E4
12 Loy Xing Jun 4E4
13 Meagan Kee Yuhan 4E4
14 Melody Yeo Ning Min 4E3
15 Ng Wen Kai 4E4
16 Ng Yao Hong, Roy 4E3
17 Ong Jing Xuan Jamie 4E4
18 Phang Chin Qi 4E2
19 Qian Cheng 4E4
20 Siow Wei Xin Ashlynn 4E4
21 Tan Jing Jie 4E3
22 Tan Kai Le, Jonathan 4E4
23 Tan Kang Hao 4E2
24 Tan Ying Cui 4E2
25 Tan Zi Xiang, Gavin 4E3
26 Tay Alan 4E4
27 Wee Suan Yian 4E3
28 Wong Wei Chun 4E3

 

Top Sec 5 Normal Academic Students

Name Class
1 Bryson Ng Qin Li 5N2
2 Eng Yii Ying 5N2
3 Megan Heng Qi Teng 5N2
4 Tey Zi Jian 5N2
5 Yap Hwee Hian 5N2