'O' Levels Examination Results 2018

GCE 'O' Level Examination Results 2018

Congratulations to our students for their outstanding performance in the 2018 'O' Level Examination

2018 O Level Top Performers
2018 O Level Top Performers

4E Students with L1R5 ≤ 12

No. Name Class
1 Brientt Lim Jun Weh 4E3
2 Callie Chua Wen Xuan 4E3
3 Chiu Yu Cheong 4E4
4 Chua Jia Xuan 4E2
5 David Owe Xuan An 4E4
6 Er Zhi Xuan, Andrea 4E4
7 Glenn Ang Yuk Fong 4E3
8 Goh Bo Jun, Issac 4E4
9 Joel Tan Yong Ern 4E4
10 Koh Li Xin 4E3
11 Liu Ruixi, Mizuki 4E2
12 Loh Jun Jie 4E2
13 Poh Jun Kang 4E3
14 Regine Soh 4E3
15 Sng Shi Ying 4E4
16 Tay Yan Ni 4E4
17 Teng Chin Chong 4E4
18 Thum Weng Chuen 4E4
19 Wang Kang Xuan, Joshua 4E3
20 Xu Xin Long 4E3
21 Yeo Loke Yee Jon 4E4

 

4E Students with 5 Distinctions

No. Name Class
1 Callie Chua Wen Xuan 4E3
2 David Owe Xuan An 4E3
3 Jarrell Koo Jiale 4E2
4 Koh Li Xin 4E3
5 Lim Zong Ting, Ryan 4E3
6 Sng Shi Ying 4E4
7 Wang Kang Xuan, Joshua 4E3
8 Xu Xin Long 4E3
9 Yeo Loke Yee Jon 4E4

 

4E Students with 6 Distinctions

No. Name Class
1 Chiu Yu Cheong 4E4
2 Goh Bo Jun, Issac 4E4
3 Teng Chin Chong 4E4
4 Thum Weng Chuen 4E4

 

4E Students with 7 Distinctions

No. Name Class
1 Chua Jia Xuan 4E2
2 Regine Soh 4E3
3 Tay Yan Ni 4E4

 

5N Students with L1B4 ≤ 15

No. Name Class
1 Goh Kee Kee 5N1
2 Kaydeen De Costa 5N2
3 Merlyn Tan Shiya 5N1